ФОРМИ

 ВИХОВНОЇ РОБОТИ

 у Державному вищому навчальному закладі

 "Придніпровський енергобудівний технікум"

 

Громадянське виховання

 Формування відповідальності за долю нації, держави, розвитку психологічної готовності та практичної здатності людини служити інтересам держави, вносити власний вклад в реалізацію національної ідеї, активізація руху студентської молоді за збереження і примноження традицій українського народу.

 Патріотичне виховання

 Формування людини, готової до трудового та героїчного подвигу в ім'я процвітання української держави, вивчення бойових традицій та героїчних сторінок українського народу, Збройних Сил України, догляд та впорядкування меморіальних комплексів; формування любові до рідної землі, родини, народу; формування мовної культури.

 Правове виховання

 Прищеплення поваги до прав і свобод людини і громадянина України, Конституції та символів держави, розвиток правової орієнтації, дотримання правових розпоряджень і норм, обов'язків громадянина України, незалежно від національності, політичних поглядів і релігійних переконань.

 Художньо-естетичне та моральне виховання

 Формування естетичних поглядів, які ґрунтуються на народній естетиці та кращих надбаннях цивілізації; організація та проведення народних свят, обрядів, ритуалів, оглядів та конкурсів за жанрами й видами самодіяльного мистецтва.

 Розвиток моральних почуттів, потреба поводити себе згідно з моральними нормами, що діють в суспільстві, проведення бесід, диспутів, круглих столів щодо підвищення пріоритету загальнолюдських цінностей, виховання морально-етичних засад поведінки і світогляду студентської молоді.

 Родинно-сімейне виховання

 Формування фізично й морально здорової особистості, ознайомлення студентів з законодавством про шлюб і сім'ю, з основами етики і психології сімейного життя, закріплення толерантних норм поведінки у відношеннях юнаків та дівчат, зміцнення ролі сім'ї в житті суспільства.

 Трудове виховання

 Формування творчої працелюбної особистості, умілого господаря, що володіє відповідними навичками та вміннями, професійною майстерністю, на основі сучасних знань про ринкову економіку, може самостійно віднайти застосування власним здібностям, талантам, нахилам у системі виробництва, науки, освіти; формування соціальної активності та відповідальності особистості через включення її у процес державотворення, формування суспільних стосунків.

Фізичне виховання

Утвердження здорового способу життя, формування фізичних здібностей особистості, зміцнення здоров'я, гармонії тіла і духу, людини і природи; формування уміння правильно поводитися в критичних життєвих ситуаціях і уміння надавати необхідну допомогу собі та оточуючим; формування адекватної самооцінки.

Екологічне виховання

Формування екологічної культури особистості, свідомої поведінки, усвідомлення себе частиною природи, відчуття відповідальності, виховання нетерпимого ставлення до тих, хто завдає шкоди природі.

Превентивне виховання

Організація інформаційної кампанії для запобігання протиправної поведінки, наркоманії, алкоголізму, захворюваності на ВІЛ/СНІД та хвороби, що передаються статевим шляхом, акцій "Антинаркотик", "АнтиСНІД", "Життя без паління", "Припинимо туберкульоз в Україні" за участю громадських організацій та студентських творчих колективів.


Положення про організацію виховної роботи в технікумі.


Студент року 2012