Сертифікат


 Спеціальність 5.05020202

„Обслуговування автоматизованого теплоенергетичного устаткування на електростанціях”

 

 кваліфікація: технік з автоматизації виробничих процесів

Термін навчання:

база 9 класів - 3 роки 10 місяців

база 11 класів - 2 рік 10 місяців

 

Форма навчання: денна, заочна

 

У 1964 році технікум зробив перший прийом студентів за денною формою навчання за спеціальністю „Обслуговування автоматизованого теплоенергетичного устаткування на електростанціях” .

 

Освітня діяльність з підготовки фахівців проводиться на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста. Спеціальність акредитована повторно в 2011 році(Ліцензія Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України АВ № 585842 від 11.07.2011 року)

 Підготовку спеціалістів здійснює предметно – циклова комісія автоматики та КВП у складі: Воронова Ірина Іванівна – голова комісії та викладачів Добровольского Валерія Васильовича та Бородкіної Тетяни Анатоліївни.  Всі викладачі вищої категорії.

 

З метою виявлення потреби в спеціалістах з спеціальності «Обслуговування автоматизованого теплоенергетичного устаткування на електростанціях» викладачами комісії щорічно  проводиться моніторинг наявності робочих місць на підприємствах енергетичної галузі району, міста та області.

Підготовка фахівців на спеціальності «Обслуговування автоматизованого теплоенергетичного устаткування на електростанціях» здійснюється за державний рахунок та рахунок фізичних і юридичних осіб. Прийом студентів не перевищує ліцензійний обсяг (60 осіб).

Зі студентами працюють висококваліфіковані і досвідчені спеціалісти, серед них дві третини - викладачі вищої та І категорії.

Навчальний процес проводиться за програмами, які відповідають сучасним світовим стандартам, за новітніми методиками, в аудиторіях з сучасним обладнанням.

Студенти мають можливість працювати у комп’ютерних класах, опановуючи найсучасніші програмні продукти, що сприяє підготовці висококваліфікованих фахівців.

Підготовка молодшого спеціаліста передбачає обов’язкове практичне навчання: навчання практичне з опануванням сучасних інформаційних технологій в здійсненні контролю основного та допоміжного автоматизованого теплоенергетичного устаткування

Завдяки існуючим інтеграційним зв’язкам студенти забезпечуються базами практики на провідних підприємствах з передовими технологічними процесами.

До послуг студентів прекрасна спеціалізована бібліотека, читальна зала.

Враховуючи особливості розвитку енергетичної галузі в Україні, у змісті освіти спеціальностей технікуму особлива увага при вивченні гуманітарних,  соціальних та економічних дисциплін приділяється вивченню питань, основних термінів, законів, які безпосередньо стосуються фаху.

Практичне навчання проводиться на базах практик, що відповідають вимогам освітньо-професійної програми підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності  «Обслуговування автоматизованого теплоенергетичного устаткування на електростанціях» .

Викладачі спеціальності «Обслуговування автоматизованого теплоенергетичного устаткування на електростанціях» застосовують в навчальному процесі нові інформаційні технології.

Студенти спеціальності «Обслуговування автоматизованого теплоенергетичного устаткування на електростанціях» приймають активну участь в науково-практичних конференціях, у конкурсі знавців української мови ім. Петра Яцика, конкурсах технічної творчості, в міських предметних олімпіадах, де займають призові місця.

Молодший спеціаліст з автоматизації підприємства підготовлений до виконання професійних функцій:

-          аналітичної

-          експлуатаційної

-          організаційної

-          вимірювальної

-          контрольної

-          інформаційної

Молодший спеціаліст з автоматизації виробничих процесів на первинних посадах самостійно здійснює контроль автоматизованого основного обладнання електростанції, перевіряє і налагоджує засоби контролю, збирає, систематизує, накопичує первинну інформацію як для виконання закріплених за ним посадових обов’язків, так і для потреб структурного підрозділу де він працює.

Які посади можуть обіймати випускники:

 • -   технік з автоматизації виробничих  процесів;
 • -   технік - теплотехнік;
 • -   технік з підготовки виробництва;
 • -   слюсар - електромонтажник;
 • -   електрослюсар з ремонту устаткування;
 • -   технік - конструктор;
 • -   налагоджувальник контрольно –  вимірювальних приладів;
 • -   електрослюсар з ремонту і   обслуговування автоматики;
 • -   електромонтажник - налагоджувальник.

Де можуть працювати випускники:

 1. „                                     на теплових електростанціях;
 2. „                                     на атомних електростанціях;
 3. „                                     на підприємствах теплових мереж;
 4. „                                     на теплових електроцентралях;
 5. „                                     на будь – яких підприємствах, де є цехи з автоматизації; котельних