Сертифікат

 

Спеціальність    5.05060101

«Монтаж і експлуатація теплоенергетичного устаткування теплових електростанцій»

галузь знань 0506 Енергетика та енергетичне машинобудування

напрям підготовки 6.050601”Теплоенергетика

Кваліфікація – «технік – теплотехнік»

Освітній рівень – «неповна вища освіта»

Термін навчання – базова загальна середня освіта(9 класів) – 3 роки 10 місяців

повна загальна середня освіта(11 класів) – 2 роки 10 місяців

Форма навчання: денна, заочна.

Предметна область діяльності – «робота на електростанціях, міських, районних та селищних електричних мережах, у монтажних і налагоджувальних управліннях, у проектних організаціях».

У 1956 році технікум зробив перший прийом студентів за денною формою навчання за спеціальністю « Монтаж і експлуатація теплоенергетичного устаткування теплових електростанцій».

Освітня діяльність з підготовки фахівців проводиться на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста. Спеціальність акредитована в 2011 році (Ліцензія Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України  АВ № 585842 від 11.07.2011 року).

Підготовку спеціалістів здійснює предметно-циклова комісія теплотехнічних дисциплін у складі:

      Корендо Марина Володимирівна – викладач другої категорії,

      Мелашич Ольга Геннадіївна –викладач другої категорії,

      Носов Василь Анатольович –викладач першої категорії,

      Соятова Натялля Володимирівна –викладач першої категорії.

 

Підготовка фахівців на спеціальності «Монтаж і експлуатація теплоенергетичного устаткування теплових електростанцій» здійснюється за державний рахунок та рахунок фізичних і юридичних осіб. Ліцензійний обсяг складає 50 осіб денної та 50 осіб заочної форми навчання.

Підготовка молодшого спеціаліста передбачає теоретичну підготовку та практичне навчання. Студенти проходять навчальну, технологічну та переддипломну практики.

Завдяки існуючим зв’язкам, студенти забезпечені базами практики на провідних промислових підприємствах міста, на теплоелектростанціях.

До послуг студентів в технікумі створена прекрасна спеціалізована бібліотека, читальна зала, мережа Internet.

Студенти спеціальності «Монтаж і експлуатація теплоенергетичного устаткування теплових електростанцій» приймають активну участь в науково-практичних конференціях, конкурсах, олімпіадах,спортивних змаганнях. Посідають призові міста на міських та обласних олімпіадах.

які посади можуть обіймати випускники:

            В процесі теоретичного навчання крім загальноосвітнього циклу опановують наступні навчальні дисципліни:

 • Котельні установки
 • Паротурбінні установки
 • Обслуговування і налагодження теплоенергетичного устаткування
 • Теплові електричні станції
 • Основи теплотехнічних вимірювань і автоматизації
 • Основи охорони праці
 • Монтаж і ремонт теплоенергетичного устаткування
 • Насоси і тяго дуттьові машини
 • Обробка води ТЕС
 • Трубопроводи ТЕС
 • Економіка енергетики
 • Виконуються 4 курсові проекти, захист дипломного проекту.

Молодший спеціаліст зі спеціальності «Монтаж і експлуатація теплоенергетичного устаткування теплових електростанцій» може виконувати професійні функції за наступними видами теплотехнічної діяльності:

 • Майстер виробничої діяльності.
 • Машиніст енергоблоків.
 • Технік-теплотехнік .
 • Майстер виробничої дільниці з монтажу (ремонту) теплоенергетичного устаткування.
 • Технік лаборант (хімічне та фізичне дослідження).
 • Механік з експлуатації та ремонту устаткування.
 • Технік з експлуатації та ремонту устаткування.
 • Технік-конструктор.
 • Технік з налагодження та випробувань.
 • Технік з підготовки виробництва.
 • Технік з підготовки технічної документації.