Сертифікат 

 

Спеціальність    5.05070101

«Монтаж і експлуатація електроустаткування електростанцій і енергосистем»

галузь знань 0507 Електротехніка та електромеханіка

напрям підготовки 6.050701”Електротехніка та електротехнології

Кваліфікація – «технік – електрик»

Освітній рівень – «неповна вища освіта»

Термін навчання – базова загальна середня освіта(9 класів) – 3 роки 10 місяців

повна загальна середня освіта(11 класів) – 2 роки 10 місяців

Форма навчання: денна, заочна.

Предметна область діяльності – «робота на електростанціях, міських, районних та селищних електричних мережах, у монтажних і налагоджувальних управліннях, у проектних організаціях»

У 2002 році технікум зробив перший прийом студентів за денною формою навчання за спеціальністю « Монтаж і експлуатація електроустаткування електростанцій і енергосистем».

Освітня діяльність з підготовки фахівців проводиться на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста. Спеціальність акредитована повторно в 2011 році (Ліцензія Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України  АВ № 585842 від 11.07.2011 року).

Підготовку спеціалістів здійснює предметно-циклова комісія електричних дисциплін у складі:

      Вороновська Любов Іванівна – голова комісії, викладач вищої категорії,

      Майсак Неллі Володимирівна – завідувач відділення енергетики, викладач вищої категорії,

В’юн Ірина Олександрівна –викладач першої категорії,

Ткаченко Тетяна Михайлівна –викладач першої категорії.

Підготовка фахівців на спеціальності «Монтаж і експлуатація електроустаткування електростанцій і енергосистем» здійснюється за державний рахунок та рахунок фізичних і юридичних осіб. Ліцензійний обсяг складає 50 осіб денної та 50 осіб заочної форми навчання.

Підготовка молодшого спеціаліста передбачає теоретичну підготовку та практичне навчання. Студенти проходять навчальну, технологічну та переддипломну практики.

Завдяки існуючим зв’язкам, студенти забезпечені базами практики на провідних промислових підприємствах міста, на електростанціях, на підстанціях.

До послуг студентів в технікумі створена прекрасна спеціалізована бібліотека, читальна зала, мережа Internet.

Студенти спеціальності «Монтаж і експлуатація електроустаткування електростанцій і енергосистем» приймають активну участь в науково-практичних конференціях, конкурсах, олімпіадах. Посідають призові міста на міських та обласних олімпіадах.

які посади можуть обіймати випускники:

            В процесі теоретичного навчання крім загальноосвітнього циклу опановують наступні навчальні дисципліни:

 • Електроустаткування електростанцій та підстанцій
 • Електричні мережі електричних систем
 • Монтаж і налагодження електроустаткування електростанцій та електричних мереж
 • Експлуатація електроустаткування електростанцій та електричних мереж
 • Релейний захист і автоматика електричних систем
 • Організація і технологія ремонту електроустаткування електростанцій та електричних мереж
 • Економіка енергетики
 • Основи охорони праці
 • Основи інженерних розрахунків на ПЕОМ
 • Основи управлінської діяльності
 • Тепломеханічна частина електростанцій

Молодший спеціаліст зі спеціальності Монтаж і експлуатація електроустаткування електростанцій і енергосистем може виконувати професійні функції за наступними видами електротехнічної діяльності:

 • Технік з підготовки виробництва.
 • Технік з налагодження та випробувань.
 • Технік-електрик.
 • Електромонтажник силових мереж та електроустаткування.
 • Електромонтер головного щита керування електростанцією.
 • Електромонтер з оперативних перемикань у розподільчих мережах.
 • Електромонтер з ремонту і обслуговування електроустаткування.
 • Електромонтер з ремонту електроустаткування розподільчих пристроїв.
 • Електромонтер з випробувань та вимірювань.
 • Електромонтер з обслуговування підстанцій.
 • Електромонтер з ремонту електричних машин.
 • Електромонтер з ремонту і монтажу кабельних ліній.
 • Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування.
 • Електромонтер з обслуговування гідроагрегатів машинного залу.
 • Майстер районного (місцевого) диспетчерського пункту.
 • Електродиспетчер.
 • Енергетик.
 • Енергетик виробництва.
 • Енергетик дільниці.