Методична робота в навчальному закладі

Методична робота в навчальному закладі - це багатогранний і творчий процес, вона спрямована на формування професійної компетентності, збереження та розвиток творчого потенціалу всього колективу, вироблення інноваційного стилю діяльності, підготовки викладачів до пошукової діяльності, роботу в нових умовах.

Згідно з принципами й положенням нормативних і директивних документів про освіту, методична робота в технікумі спрямована на розвиток творчої особистості викладача і студента. Головні зусилля зосереджені на надання реальної, дієвої допомоги педагогічним працівникам, особливо молодим, у підвищенні їхньої професійної майстерності, створенні творчої атмосфери, морально-психологічного клімату, який сприяє пошуку кращих технологій педагогічної праці, ефективному втіленню інновацій, що обумовлює оптимізацію навчально-виховного процесу в закладі.

У технікумі створено 9 предметно-циклових комісій (ПЦК):

- ПЦК суспільно-економічних дисциплін;

- ПЦК будівельних дисциплін;

- ПЦК електротехнічних дисциплін;

- ПЦК автоматики та КВП;

- ПЦК теплотехнічних дисциплін;

- ПЦК математичних та природничих дисциплін;

- ПЦК комп’ютерних дисциплін;

- ПЦК гуманітарних дисциплін;

- ПЦК фізичного виховання та захисту Вітчизни.

Предметно-циклові комісії працюють за планом, який розробляється на навчальний рік на основі аналізу підсумків діагностичного вивчення професійної компетентності педагогічних працівників.

За затвердженим графіком проходять тижні предметно-циклових комісій. В рамках тижнів проходять конкурси фахової майстерності серед студентів «Кращій за професією».

Діяльність методичних комісій спрямована на вирішення таких завдань:

- забезпечення засвоєння й використання найраціональніших методів і прийомів навчання та виховання студентів;

- постійне підвищення рівня загально - дидактичної й методичної підготовки педагогів для організації та здійснення навчально-виховного процесу;

- обмін досвідом успішної педагогічної діяльності;

- виявлення, пропаганда та здійснення нових підходів до організації навчання й виховання;

- створення умов для самоосвіти викладачів і здійснення керівництва творчою діяльністю педагогів.