Сертифікат 

5.05010201

„Обслуговування комп’ютерних  систем і мереж” ( КСМ)

кваліфікація:      технік з обчислювальної техніки

Термін навчання:

База 9 класів – 3 роки 10 місяців

База 11 класів – 2 роки 10 місяців

Форма навчання: денна, заочна

 Прийом студентів даної  спеціальності розпочато в 2002 році.  Ліцензований обсяг – 50 осіб.

 

Освітня діяльність з підготовки фахівців проводиться на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста. Спеціальність акредитована повторно в 2011 році(Ліцензія Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України АВ № 585842 від 11.07.2011 року)

 

Підготовку спеціалістів здійснює предметно – циклова комісія у складі:

Юраш Ольга Миколаївна – голова комісії,

викладачі:

  • Сильвестрова М.О.
  • Коновалова С.С.
  • Лук′яненко Ю.О.
  • Чорноокий Ю. С.
  • Портна Л.В.

Навчання за спеціальністю «Обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних систем і мереж» («Обслуговування комп’ютерних систем і мереж») забезпечують 24 викладачів з 7 циклових комісій, 14 викладачів (58%) мають вищу категорію. Випускаюча предметно-циклова комісія – комп'ютерних дисциплін. Всі викладачі мають освіту, що відповідає дисциплінам, які викладають.

З метою виявлення потреби в спеціалістах напряму організована постійна консультативна допомога абітурієнтам та батькам. В навчальному закладі проводяться Дні відкритих дверей, тематичні вечори, культурно-масові та спортивні заходи із запрошенням учнів шкіл для участі в цих заходах.

 

Зі студентами працюють висококваліфіковані і досвідчені спеціалісти, серед них дві третини - викладачі вищої та І категорії.

Навчальний процес проводиться за програмами, які відповідають сучасним світовим стандартам, за новітніми методиками, в аудиторіях з сучасним обладнанням.

Студенти мають можливість працювати у комп’ютерних класах та лабораторіях, опановуючи найсучасніші програмні продукти, що сприяє підготовці висококваліфікованих фахівців.

Підготовка молодшого спеціаліста передбачає обов’язкове практичне навчання: навчання практичне з опануванням сучасних інформаційних технологій в налаштуванні, ремонті, обслуговуванні комп’ютерної техніки та обладнання автоматизації, технологічна практика на підприємстві.

Завдяки існуючим інтеграційним зв’язкам студенти забезпечуються базами практики на провідних підприємствах з передовими організаційно-технологічними процесами.

До послуг студентів прекрасна спеціалізована бібліотека, читальна зала.

При викладанні предметів впроваджуються активні методи навчання: розв’язання виробничих, практичних ситуаційних задач з використанням довідкової літератури, нормативних документів, ділових ігор, занять проблемного характеру, де застосовуються групові відповіді з оцінкою ролі кожного студента в складі групи в процесі підготовки відповідей.

Практичне навчання проводиться на базах практик, що відповідають вимогам освітньо-професійної програми підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності «Обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних систем і мереж» («Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»).

Молодший спеціаліст з обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних систем та мереж підготовлений до виконання професійних функцій:

-          видавничої;

-          поліграфічної;

-          обслуговуючої;

-          ремонтної;

-          консультативної;

-          виробничої.

Молодший спеціаліст з обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних систем та мереж на первинних посадах самостійно виконує переважно стереотипні завдання за встановленими алгоритмами, тиражує на диски та магнітні стрічки з оригіналу програмне забезпечення, здійснює технічне обслуговування та ремонт комп’ютерної техніки, монтаж та налаштування мереж у межах закріплених за ним посадових обов’язків.

Які посади можуть обіймати випускники:

-        майстер з ремонту приладів та апаратури;

-        начальник зміни обчислюваль- ного (інформаційно–обчислювального) центру;

-        технік обчислювального центру;

-        оператор електронно обчислюва-льних машин;

-        електромеханік з ремонту та обслуговування ПК;

-        налагоджувальник технологічного устаткування (електронна техніка)

Де можуть працювати випускники:

„   на спільних та іноземних підприємствах;

„   у сфері малого бізнесу, де використовують новітні технології;

„   на підприємствах, що використовують засоби автоматизації;

„   видавничі та поліграфічні підприємства;

„   підприємства, що здійснюють послуги по ремонту та обслуговуванню ПК;

„   в банківських установах – підрозділи АСУ.

 

ТЕХНІКУМ ВИДАЄ ДОКУМЕНТИ ПРО ОСВІТУ:

*     атестат про повну середню освіту;

*     диплом техніка з обчислювальної техніки;

*     свідоцтво оператора ПЕОМ.