Нормативні  документи

 

Статут державного вищого навчального закладу "Придніпровський енергобудівний технікум".

Положення про Курахівську філію ДВНЗ "Придніпровський енергобудівний технікум".

Загальна структура управління.

Положення про адміністративну раду.

Положення про педагогічну раду.

Положення про архівний підрозділ.

Положення про атестацію кабінетів.

Положення про бібліотеку технікуму.

Положення про відділення технікуму.

Положення про методичну роботу.

Положення про батьківський комітет.

Положення про юридичну службу технікуму.

Положення про атестацію педагогічних працівників.

Положення про атестацію співробітників бібліотеки технікуму.

Положення про експертну комісію.

Адміністративна рада технікуму.

Методична рада технікуму.

Педагогічна рада технікуму.

Положення про переведення студентів на навчення за рахунок бюджетних коштів.

Зміни до наказів.

Рішення педагогічної ради.

Положення про організацію навчального процесу.

Положення про порядок створення та організацію роботи державної екзаменаційної комісії.

Положення про гурткову та пошукову роботу.

Колективний договір.

Концепція діяльності і розвитку.

Правила внутрішнього трудового розпорядку.

Положення про порядок замовлення та видачі документів про вищу освіту.

Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.

Звіт директора.

Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників.

Склад керівних органів.