Сертифікат

Спеціальність   5.03050401

«Економіка підприємства»

Кваліфікація – «молодший спеціаліст з економіки підприємства»

Освітній рівень – «неповна вища освіта»

Термін навчання – базова загальна середня освіта(9 класів) – 2 роки 10 місяців

                                 повна загальна середня освіта (11 класів)– 1 рік 10 місяців

Форма навчання: денна. заочна


Предметна область діяльності – «економічне управління на нижньому рівні підприємств і організацій»

            У 1998 році технікум зробив перший прийом студентів за денною формою навчання за спеціальністю «Економіка підприємства».

            Освітня діяльність з підготовки фахівців проводиться на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста. Спеціальність акредитована повторно в 2011 році(Ліцензія Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України АВ № 585842 від 11.07.2011 року))

Підготовку спеціалістів здійснює предметно-циклова комісія суспільно-економічних дисциплін у складі:

Федько Анжеліка Володимирівна – голова комісії, к.і.н., завідувач відділення економіки та будівництва, викладач-методист вищої категорії,

Федько Юрій Михайлович – директор технікуму, викладач-методист вищої категорії,

Мельничук Наталія Валеріївна – заступник директора з навчально-методичної роботи. Викладач-методист вищої категорії,

Краснікова Наталія Вікторівна – заступник директора з виховної роботи, викладач вищої категорії,

Терехова Людмила Андріївна – викладач-методист вищої категорії,

Мірошниченко Віктор Петрович – старший викладач вищої категорії,

Коржова Олена Іванівна – викладач вищої категорії,

Штифановська Наталія Володимирівна – викладач першої категорії,

Комісарова Ірина Віталіївна – викладач першої категорії,

Черноока Євгенія Сергіївна – викладач першої категорії.

Підготовка фахівців на спеціальності «Економіка підприємства» здійснюється за державний рахунок та рахунок фізичних і юридичних осіб. Ліцензійний обсяг складає 60 осіб денної та 60 осіб заочної форми навчання.

Підготовка молодшого спеціаліста передбачає теоретичну підготовку та практичне навчання. Студенти проходять дві навчальні практики(оператор ПЕОМ та практика з бухгалтерського обліку і використання інформаційних технологій на підприємстві) та технологічну практику.

Завдяки існуючим звязкам, студенти забезпечені базами практики на провідних промислових підприємствах міста, в банківських установах, державних фондах, комерційних підприємствах.

До послуг студентів в технікумі створена прекрасна спеціалізована бібліотека, читальна зала, мережа Internet.

Студенти спеціальності «Економіка підприємства» приймають активну участь в науково-практичних конференціях, конкурсах, олімпіадах. Кожного року посідають призові міста на міських та обласних олімпіадах з економіки, математики, інформатики. В технікумі створено студентське наукове товариство, яке дає  студентам можливість займатися науково-дослідною роботою, результатами якої стають конкурсні роботи, наукові статті, тези, виступи на конференціях, участь в конкурсних програмах зі спеціальності. Студенти-економісти займаються в предметних гуртках «Економіст», «Кібернетик», «Монетарист», «Фінансист», «Регіон». Щорічно проводиться конкурс «Кращий за фахом». Студенти-економісти  завжди серед домінантів та переможців «Студентського Олімпу», який щорічно проводиться на Міжнародний День студентів в технікумі.

Які посади можуть обіймати випускники:

В процесі теоретичного навчання студенти крім загальноосвітнього циклу опановують наступні навчальні дисципліни:

 • Планування та організація діяльності підприємства
 • Економіка підприємства
 • Економіка та нормування праці
 • Бухгалтерський облік
 • Фінансовий облік
 • Фінансове планування
 • Податкова система
 • Економічний аналіз
 • Інформаційні системи і технології на підприємствах
 • Фінанси підприємств
 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємств та ін..
 • Виконуються дві курсові роботи, складається Державний кваліфікаційний іспит.
 • Молодший спеціаліст з економіки підприємства може виконувати професійні функції за наступними видами економічної діяльності:
 • Диспетчер з виробництва
 • Технік з планування
 • Технік з підготовки виробництва
 • Технік з праці
 • Технік з нормування праці
 • Хронометражист
 • Ревізор з виробничо-технічних і економічних питань
 • Помічник керівника підприємства, установи. Організації
 • Організатор діловодства(види економічної діяльності)
 • Інспектор з цін