Сертифікат

Спеціальність 5.06010101

«Будівництво та експлуатація будівель і споруд»

Кваліфікація: технік-будівельник

Термін навчання:

База 9 класів- 3 роки 10 місяців

База 11 класів – 2 роки 10 місяців


Форма навчання: денна, заочна


У 1964 році технікум зробив перший прийом студентів за денною формою навчання за спеціальністю «Будівництво та експлуатація будівель і споруд».

Освітня діяльність з підготовки фахівців проводиться на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціалісту. Спеціальність акредитована повторно у 2010 році (ДАК від 10 березня 2010р., протокол № 83 (наказ Міністерства освіти і науки України від 10.06 .2010 р.). Підготовку спеціалістів здійснює предметно-циклова комісія будівельних дисциплін у складі: Матвєєнко Ольга Борисівна – голова комісії та викладачів: Кулагіної Тамари Анатоліївни, Масалова Сергія Миколайовича, Вернигори Василія Івановича, Денисової Вікторії Юріївни. Викладачі вищої та I категорії.

З метою виявлення потреби в спеціалістах з спеціальності «Будівництво та експлуатація будівель і споруд» викладачами комісії щорічно проводиться моніторинг наявності робочих місць на підприємствах будівельної галузі району, міста та області.

Підготовка фахівців на спеціальність »Будівництво та експлуатація будівель і споруд» здійснюється за державний рахунок та рахунок фізичних і юридичних осіб. Прийом студентів не перевищує ліцензійний обсяг (60 осіб).

Зі студентами працюють висококваліфіковані і досвідчені спеціалісти, більшість з них – викладачі вищої та I категорії.

Навчальний процес проводиться за програмами, які відповідають сучасним світовим стандартам, за новітніми методиками, в аудиторіях з сучасним обладнанням.

Студенти мають можливість працювати у комп,ютерних класах, опановуючи найсучасніші програмні продукти, що сприяє підготовці висококваліфікованих фахівців.

Підготовка молодшого спеціаліста передбачає обов,язкове практичне навчання: навчання практичне з опануванням сучасних технологій у будівництві.

Завдяки існуючим інтеграційним зв,язкам студенти забезпечуються базами практики на провідних підприємствах х передовими технологічними процесами.

До послуг студентів прекрасна спеціалізована бібліотека, читальний зал.

Враховуючи особливості розвитку будівельної галузі України, у змісті освіти спеціальностей технікуму особлива увага при вивченні гуманітарних, соціальних та економічних дисциплін приділяється вивченню питань, основних термінів, законів, які безпосередньо стосуються фаху.

Практичне навчання проводиться на базах практик, що відповідають вимогам освітньо-професійної програми підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності «Будівництво та експлуатація будівель і споруд».

Викладачі спеціальності «Будівництво та експлуатація будівель і споруд» застосовують в навчальному процесі нові інформаційні технології.

Студенти спеціальності «Будівництво та експлуатація будівель і споруд» приймають активну участь у науково-практичних конференціях, конкурсах технічної творчості, в міських предметних олімпіадах, де займають призові місця.

Молодший спеціаліст-будівельник підготовлений до виконання професійних функцій:

-експлуатаційної, - організаційної, - соціально-виробничої, -контрольної, - інформаційної.

Молодший спеціаліст-будівельник на первинних посадах самостійно здійснює: розробку проектно-конструкторської та технологічної документації, обробку проектно-кошторисної документації, забезпечує правильне використання буд. матеріалів, конструкцій, виробів, будівельно-монтажних робіт машинами та механізмами, забезпечує охорону праці, техніку безпеці та виробничу санітарію на будівництві, догляд за станом будівель і споруд, проведення ремонтних робіт, контролює правильність виконання робіт на об,єктах.

Які посади можуть обіймати випускники:

-технік ;

- технік-геодезіст;

- технік-доглядач;

- доглядач будови;

- технік-лаборант;

-технік –проектувальник.

Де можуть працювати випускники:

-На будь-яких підприємствах, які відносяться до галузі будівництва.